Pleistermachine Gips machine center gipsmachine gipsspuitmachine dunpleistermachine M-TEC huren verhuur

VAN HERCK GIPSMACHINES

Algemene voorwaarden

De betaling van de gehuurde goederen + waarborg gebeurt contant of via overschrijving , het bedrag moet ontvangen zijn voor de geplande levering.
Het bedrag wordt gelijkgesteld aan de huurprijs + waarborg.
De waarborg wordt vastgesteld op : 
1400€  M-TEC M200 CUSTOM 
1400€ M-TEC P20 FU 230v
1600€ M-TEC M280 FU 230v
1600€ M-TEC M300 FU 230v /M-TEC M300+ 400v 
1600€ M-TEC P20 FU 230v COMBI 
1600€ SILOMAT FU 230v
De huurder inspecteert de gehuurde goederen op gebreken en dienen in goede staat conform aan de overeenkomst te zijn , gebreken of aanmerkingen worden op de leveringsbon vermeld.
De huurder is aansprakelijk voor schade of verlies tijdens de huurperiode en meldt dit binnen de 48 uur na de gebeurtelijke feiten.
De gehuurde goederen worden in een propere toestand aangeboden na de huurperiode , zo niet wordt er een forfait van 80€ excl.btw van de waarborg afgehouden.
Kosten ten gevolge van verlies worden onmiddelijk gefactureerd zijnde de nieuwprijs met een jaarlijkse waardevermindering van 10% met een minimum van 25€.
De huurder is bekend met de nodige handleiding en gebruiksinstructies.
Als de einddatum overschreden wordt zal dit in rekening worden gebracht aan het basis dag-of weektarief.
Dagtarief M-TEC M200 CUSTOM bedraagt 40€ excl.btw , weektarief 240€ excl.btw
Dagtarief M-TEC M280 FU 230v bedraagt 45€ excl.btw , weektarief 270€ excl.btw
Dagtarief M-TEC M300 FU 230v/400v bedraagt 45€ excl.btw , weektarief 270€ excl.btw
Dagtarief M-TEC P20 FU 230v bedraagt 45€ excl.btw , weektarief 270€ excl.btw
Dagtarief M-TEC P20 FU 230v COMBI bedraagt 60€ excl.btw , weektarief 370€ excl.btw
De minimale huurperiode bedraagt 3 dagen.De minimale verrekening van de huurprijs bedraagt 3 dagen ook al worden de goederen vroeger binnengebracht.
Tarief technische bijstand 68€ excl.btw /uur , vervoerskosten 80€ excl.btw < 100km afstand , 100€ excl.btw > 100km afstand berekend vanaf het adres van onze firma.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade of ongevallen ten gevolge van het gebruik of levering van de gehuurde goederen.
De verhuurde goederen kunnen niet worden doorverhuurd aan derden.
Een inbreuk op de bovenvermelde voorwaarden heeft een opschorting van de huurovereenkomst tot gevolg , administratieve en uiteenlopende kosten ten gevolge hiervan worden op de huurder verhaald.