Logo
      Verhuur             
m-tec banner
        Van Herck Geert
          Aurheideweg 35 3200 Aarschot
             Tel 0496970069                        info@vanherck_gipsmachines.be
            
 
 
Home
Verhuur-De betaling van de gehuurde goederen gebeurt contant bij levering of via overschrijving,het betalingsbewijs wordt voorgelegd voor de levering.  
-Het bedrag wordt gelijkgesteld aan waarborg + huurprijs
-Volgende waarborgsommen gelden :  - M-TEC M 200  : 1400 €
                                                             - M-TEC M 280 FU 230v : 1600€
                                                             - M-TEC M 300 FU 230v : 1600 €
                                                             - Silomat FU 230v : 1400 €
-De huurder inspecteert de gehuurde goederen op gebreken en dienen in goede staat conform  aan  de overeenkomst te zijn , gebreken of aanmerkingen worden op de leveringsbon vermeld.
-De huurder is aansprakelijk voor schade en verlies tijdens de huurperiode en meld dit binnen  de 48 uur.
-De gehuurde goederen worden in een propere toestand aangeboden na de huurperiode zo niet wordt hier onmiddellijk een forfait van 80 € van de waarborg afgehouden.
-Bij ontvangst van niet origineel meegegeven stukken zullen de ontbrekende aangerekend worden.
-Kosten ten gevolge van schade worden in rekening gebracht en afgetrokken van de  waarborg , indien deze de kost niet dekt worden deze in rekening gebracht.
-Kosten ten gevolge van verlies worden aangerekend en een inhouding van de waarborg,
 geldende tarieven: M-TEC M200  : 3500 € ,
M-TEC M 280 FU 230v : 4500 € , M-TEC M 300 FU 230v : 4500 € , Silomat FU 230v : 3500 €.
-De huurder is bekent met de nodige handleiding en gebruiksinstructies.
-Als de einddatum overschreden wordt zal dit in rekening worden gebracht aan dag-of weektarief.
-Dagtarief bedraagt : M-TEC M200  : 40 € ,
M-TEC M 280 FU 230 : 45 € , M-TEC M 300 FU 230 : 45 € , Silomat FU 230v : 40 €.
-Prijzen zijn exclusief BTW
-Minimale huurperide bedraagt 3 dagen.Minimale verrekening huurprijs bedraagt 3 dagen ook al worden de goederenvroeger binnengebracht.

-Tarief technische bijstand 64 €/uur  , vervoerskosten/depannage 80 € afstand <100 km ,100 € afstand >100 km met uitsluiting van gebruikte materialen of gereedschappen.
-De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of ongevallen ten gevolge van het gebruik van de geleverde goederen.
-De verhuurde goederen kunnen niet worden doorverhuurd aan derden.
-Een inbreuk op bovenvermelde voorwaarden heeft een opschorting van de huurovereenkomst tot gevolg, administratieve en uitlopende kosten ten gevolge hiervan worden op de huurder verhaald.